Nieuwsflits Het PAKT: oproep 3de ronde ELP!

ingevoerd op 10-09-2019


Vanaf 1 september 2019 leveren 28 klinisch psychologen/orthopedagogen binnen het werkingsgebied van Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg binnen het kader van de "RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen".

 

Graag zien wij deze lijst nog verder aangroeien in de derde aanmeldingsronde die nu loopt. Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies binnen het werkingsgebied van Het PAKT wensen uit te voeren kunnen zich t.e.m. 16 september 2019 kandidaat stellen via het invulformulier dat u hier kan terugvinden.

 

Met het invulformulier willen wij zicht krijgen op de ervaring en affiniteit met eerstelijnspsychologisch werk. De ingevulde formulieren worden door drie personen (netwerkpartners) gelezen. Indien u voldoet aan de criteria zal u worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek (individueel of in groep). Op basis van deze gesprekken wordt beslist of een samenwerking mogelijk is. 

 

Klinisch psychologen/orthopedagogen die zich aanmelden na de deadline van de aanvraagperiode worden ingeschreven op een kandidatenlijst. Wanneer de volgende inschrijvingsperiode start zal hun aanvraag in rekening worden gebracht, volgens de hierboven beschreven procedure.

 

De voorwaarden voor kandidaatstelling vindt u terug op de website van Het PAKT. Een nieuwe voorwaarde voor deze derde wervingsgolf is dat zowel psychologen als orthopedagogen in het bezit zijn van een visum uitgegeven door FOD Volksgezondheid. De aanvraag kan worden ingediend via deze link. Ook moeten buitenlandse diploma's door NARIC (gemeenschap) erkend zijn. 

 

Wij kijken er alvast naar uit dat de lijst van eerstelijnspsychologen kan aangroeien. Deze info mag dus zeker verder verspreid worden. 

 

Voor vragen over het terugbetalingssysteem kunt u onze website raadplegen of terecht bij

Anna-Katharina Simon (anna-katharina.simon@pakt.be), projectmedewerker Het PAKT of Ilse De Neef (ilsedeneef@pakt.be), netwerkcoördinator Het PAKT. 

 

 

 

 

 

 

terugpowered by Curiousgroup