De data train de trainer KOPP/KOAP zijn gekend!

ingevoerd op 14-09-2018


Train de trainer - RADAR in samenwerking met Familieplatform

 

 

DOEL: In het kader van preventie en sensibilisering willen we die groep mensen die hun kennis en engagement m.b.t. KOPP/KOAP (Kinderen van Ouders met een Psychische - of Afhankelijkheidsproblematiek) elke dag inzetten:

 

met elkaar in contact brengen, inspireren én inzetten om binnen of buiten de eigen organisatie het thema KOPP/KOAP te helpen bekend maken, o.a. via vorming. Familieplatform biedt hierbij ondersteuning, bv. door materiaal en een powerpoint aan te bieden, intervisie te organiseren, enz ...

 

DOELPUBLIEK: Deze train de trainer richt zich enkel op professionals die ervaring hebben in het werken met of omtrent KOPP/KOAP. 

 

PRAKTISCH:

18 en 25 oktober 2018: Romaanse Poort - Leuven

8 november 2018: CC Oratoriënhof -  Leuven

  

PRIJS: 190 euro

 
 

terugpowered by Curiousgroup