Eerstelijnszones krijgen stilaan vorm

ingevoerd op 14-03-2018


Begin juli 2017 werd een oproep voor de vorming van een eerstelijnszone verspreid naar het brede werkveld van de eerste lijn in Vlaanderen. Zorg en Gezondheid ontving 55 aanvragen voor een eerstelijnszone. Na evaluatie van de ontvankelijkheids- en motivatiecriteria werden 53 zones weerhouden:

  • 49 eerstelijnszones krijgen groen licht en kunnen, onder begeleiding van een transitiecoach, verder werken. Van deze 49 zones zijn er 12 die grenzen aan een zone waarover geen consensus bestaat, of een gemeente die nog niet ingedeeld is, en hierdoor mogelijks geïmpacteerd worden. Deze zones werden goedgekeurd onder voorbehoud.
  • 4 zones worden voorlopig on hold gezet omwille van het ontbreken van de consensus bij alle verplichte partners.

 

 

Een actuele stand van zaken van de eerstelijnszones in Vlaanderen (per provincie) vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

terugpowered by Curiousgroup