Vrijheidsbeperkende maatregelen in de kinderpsychiatrie

ingevoerd op 07-11-2017


Op vraag van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een thematische inspectieronde gestart om de vrijheidsbeperkende maatregelen in de residentiële hulpverlening voor jongeren van naderbij te bekijken. Een eerste fase bij de kinderpsychiatrische diensten is afgerond. De vaststellingen van Zorginspectie tonen aan dat een aantal praktijken daadkrachtig aangepakt moeten worden. Tegelijk is vastgesteld dat een aantal kinderpsychiatrische diensten erin slaagt vrijheidsbeperkende maatregelen tot een absoluut minimum te beperken. Eenzelfde reeks inspectiebezoeken bij de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg loopt nog, waarna wellicht nog bijkomende acties bepaald zullen worden.

 

Lees het artikel op de website van minister Jo Vandeurzen en de reactie van Zorgnet-Icuro.

terugpowered by Curiousgroup