Template "Aanmelding en toeleiding na detentie" ingediend

ingevoerd op 06-03-2017


Eind 2016 hoorden de Vlaamse overlegplatforms GG op het kabinet van minister Vandeurzen dat ze de opdracht krijgen om de realisatie van een module “aanmelding en toeleiding van gedetineerden met geestelijke gezondheidsproblemen naar de gepaste zorg na detentie” te coördineren. Deze module is in se een vervolg op en uitbreiding van het vroegere CAP (Centraal Aanmeldingspunt voor mensen met een verslavingsprobleem in de gevangenissen). De Vlaamse overheid voorziet hiervoor in principe vanaf 1/3/2017 een budget van €265.000 voor de werking in gans Vlaanderen.

 

Hier vindt u de template + annex terminologie van de overheid om deze module te omschrijven;

evenals de ingediende versie van de template

 

Deadline voor het indienen van de template was 16 februari 2017. Ondertussen is het wachten op meer nieuws over de goedkeuring van de template en de feitelijke opstart van het Vlaamse team dat dit zal moeten waarmaken.

 

Voor meer info over de stand van zaken betreffende de template of het overleg inzake forensische zorg in Oost-Vlaanderen (niet te verwarren met het netwerkoverleg inzake internering), kan u steeds contact opnemen met Vincent Vandenbussche, coördinator van PopovGGZ. 

 

vincent.vandenbussche@popovggz.be

09 216 65 50

terugpowered by Curiousgroup