Eerstelijnsconferentie 16 februari 2017

ingevoerd op 23-02-2017

 

Eerstelijnsconferentie

16 februari 2017


De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

 

Op 16 februari presenteerde minister Vandeurzen zijn beleidsplan met betrekking tot de hervorming van de eerstelijnszorg. Meer info vindt u op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

De visietekst vindt u hier.

 

In dit verhaal worden ook de overlegplatforms geestelijke gezondheid betrokken. Op korte termijn zullen we ons hier op organiseren, in dialoog met alle betrokken partners (kabinet, Agentschap Zorg en Gezondheid, netwerken GG, eerstelijnspartners, ...) en conform de opdracht die we krijgen i.k.v. het convenant voor de overlegplatforms 2017-2018.

 

Boeiende tijden!

terugpowered by Curiousgroup