Toeleiding van gedetineerden met geestelijke gezondheidsproblemen naar de gepaste zorg na detentie

ingevoerd op 12-01-2017


Eind 2016 hoorden de Vlaamse overlegplatforms GG op het kabinet van minister Vandeurzen dat ze de opdracht krijgen om de realisatie van een module “aanmelding en toeleiding van gedetineerden met geestelijke gezondheidsproblemen naar de gepaste zorg na detentie” te coördineren. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor vanaf 1/3/2017 een budget van €265.000 voor de werking in gans Vlaanderen.

 

Deze module is in se een vervolg op en uitbreiding van het vroegere CAP (Centraal Aanmeldingspunt voor mensen met een verslavingsprobleem in de gevangenissen). De uitbreiding heeft onder meer te maken met:

  • De doelgroep: gedetineerden (maar geen geïnterneerden) met GG-problematiek (dus niet enkel verslaving) waarvan de detentie afloopt (betreft toeleiding naar zorg na de detentie.
  • Men laat inhoudelijk open of dit dient georganiseerd te worden gelijklopend aan het vroegere CAP, of dat er beter voor een alternatief model gekozen wordt (o.a. met betrekking tot de afstemming en stroomlijning van diensten die op vandaag al in de gevangenissen komen, ipv nog een nieuwe partner te introduceren…).
  • Deze module dient te kaderen binnen provinciale (of niveau hoven van beroep?) netwerken/zorgcircuits forensische zorg, nauw aansluitend bij de bestaande netwerken 107 en internering. 

Hier vindt u de template + annex terminologie van de overheid om deze module te omschrijven. Deadline voor het indienen van de template is 16 februari 2017.

 

Op het niveau van OP² (de Vlaamse bovenbouw van de provinciale overlegplatforms) is ondertussen beslist om hiermee te starten op Vlaams niveau. Met een beperkte expertengroep worden de krijtlijnen voor de organisatie van deze module uitgetekend. De opdracht van de Vlaamse expertengroep ligt vooral in het uittekenen van de modaliteiten om een Vlaams team van toeleiders naar de zorg te organiseren. Zoals gesteld, is het voor de overheid cruciaal dat deze provinciaal (of op niveau van het Hof van Beroep?) ingebed worden in een netwerk forensische zorg, dat op zijn beurt maximaal afgestemd wordt met de bestaande overlegstructuren (netwerken 107 en internering en de werking van het overlegplatform).

 

Voor meer info over de stand van zaken betreffende de template of het overleg inzake forensische zorg in Oost-Vlaanderen, kan u steeds contact opnemen met Vincent Vandenbussche, coördinator van PopovGGZ. 

 

09 216 65 50

vincent.vandenbussche@popovggz.be 

terugpowered by Curiousgroup