Provinciale toetsingsavonden in voorbereiding op eerstelijnsconferentie 2017

ingevoerd op 29-09-2016


De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

Na een intensief voorjaar hebben alle werkgroepen hun tussentijdse voorstellen afgerond. Op basis van deze 6 tussentijdse versies werd een geconsolideerde en geïntegreerde tekst voorbereid en voorgelegd aan het brede werkveld van betrokken actoren in de eerste en de tweede lijn middels de organisatie van 6 provinciale toetsingsavonden.

 

Op de site van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u alle actuele informatie: presentaties van de verschillende toetsingsavonden, ontwerpteksten van de verschillende werkgroepen, ...

 

terugpowered by Curiousgroup