Zorgnet-Icuro voorzichtig positief over begrotingsvoorstel gezondheidszorg

ingevoerd op 13-10-2015


Het voorstel over de gezondheidszorgbegroting 2016 van de regeringsafvaardiging is besproken in de algemene raad (RIZIV). Zorgnet-Icuro onderschrijft een groot deel van de nieuwe initiatieven.  

Wat voor Zorgnet-Icuro positief is in het voorstel, is dat de regering bijkomende kosten in ICT wil financieren, om zo een doorstart te maken van het elektronisch patiëntendossier in de ziekenhuizen.  De regering is bereid om hiervoor een bijkomende structurele injectie van 40 miljoen euro per jaar te voorzien in het budget van de ziekenhuizen (het zogeheten “budget financiële middelen - BFM”).

Een ander positief punt is de voorziene bijkomende injectie van 4,68 miljoen euro voor de geestelijke gezondheidszorg voor patiënten (zowel volwassenen als kinderen en jongeren) met een dubbeldiagnose.

Daarnaast wordt een eerste schijf van 50 miljoen vrijgemaakt voor een gefaseerde implementatie van de functieclassificatie (die maakt een logische indeling in categorieën en rangorde van alle zorgfuncties, om zo tot een correct loonbeleid te komen).

Zorgnet-Icuro ziet deze maatregelen als een hefboom om zorgnetwerken rond de patiënt op te starten en uit te rollen. Ze vormen een deel van een langetermijnstrategie die de toegankelijkheid van de zorg zal waarborgen.

 

(Bron: www.zorgneticuro.be) 

terugpowered by Curiousgroup