Nota "Visie op organisatie van de GGZ voor volwassenen in de provincie Oost-Vlaanderen"

ingevoerd op 11-03-2015

Nota

Visie op organisatie van de GGZ voor volwassenen in de provincie Oost-Vlaanderen


Tijdens de algemene vergadering van 15 juni 2012 hebben we samen met onze leden nagedacht over de rol van het overlegplatform binnen (toekomstige) ontwikkelingen in het GGZ-landschap.

 

Naar aanleiding van deze debatten werd duidelijk dat er nood is aan een visie op goede geestelijke gezondheidszorg.


Omdat PopovGGZ meer wil zijn dan een vergadering van een kleine groep mensen die beslissingen nemen gebonden aan eigenbelangen en/of regiobelangen gingen we de uitdaging aan.


Tijdens de maanden januari, februari en maart 2013 hebben we met de leden van de raad van bestuur van PopovGGZ themavergaderingen georganiseerd om ideeën en standpunten te verfijnen tot een gemeenschappelijke visie.


Het uitgangspunt was steeds: “Als we genoeg financiële middelen zouden hebben en als we mandaat zouden hebben, wat willen we dan realiseren?”. We hebben hierbij getracht om de bestaande realiteit te verlaten en ons te focussen op ideale zorg voor mensen die het zelf niet kunnen waarmaken.


Als we in de geestelijke gezondheidszorg wegwijzers willen aanreiken en als we taboe-doorbrekende zorg willen aanbieden, wat is er dan nodig binnen Oost-Vlaanderen en op welke manier moeten we ons dan organiseren?


De ontwerpnota die daaruit voortgekomen is, is ruim verspreid onder de leden van PopovGGZ en naar bestaande overlegfora. Er werd telkens gevraagd om voorstellen van aanpassing door te geven. 


Deze nota is de uitkomst van bovenstaande stappen en wil richting geven tijdens de uitwerking van initiatieven binnen de sector geestelijke gezondheidszorg in de (nabije) toekomst.
 

Documenten

terugpowered by Curiousgroup