Steekkaarten "Zo ouder, zo kind?"

ingevoerd op 05-02-2015

Steekkaarten

 

Steekkaarten

"Zo ouder, zo kind?"

 

Tool om middelengebruik bij gebruikende ouders bespreekbaar te maken

 

Gratis bestellen van de steekkaarten kan via bestelling@popovggz.be 


 

Het steekkaartenpakket "Zo ouder, zo kind?" bestaat uit 57 steekkaarten die hulpverleners uit de BJB, CLB, scholen, verslavingszorg, VAPH, ... een handje kunnen helpen bij het bespreekbaar maken van druggebruik bij gebruikende ouders. 

 

 De steekkarten zijn onderverdeeld in 5 categoriën: 

- casussen

- thema's

- drugs

- reflecties

- algemene informatie. 

 

Ze zijn telkens volgens eenzelfde stramien opgebouwd: de voorzijde leidt het thema in en spoort aan tot reflectie over het thema of de voorliggende casus. Op de achterzijde staan tips, informatie en verwijzingen om mee aan de slag te gaan. De tips op de steekkaarten zijn zorgvuldig opgesteld op basis van ervaringen van hulpverleners uit het werkveld en een uitgebreide studie van literatuur uit binnen- en buitenland. Ze geven een aantal mogelijke denkpistes in de voorgelegde casussen. Ze hebben daarbij niet de ambitie om een volledig behandelplan voor te schrijven - de complexiteit van de werkelijkheid is immers niet op een fiche te vatten. De tips vormen een leidraad in het bespreekbaar maken van drank- of druggebruik bij ouders en zijn in die zin algemeen geformuleerd. We moedigen iedereen aan om op basis van de voorgelegde casussen verder over deze onderwerpen na de denken, alleen of in teamverband. Het is immers door reflectie, de dagelijkse praktijk en het delen van ervaringen dat we steeds beter leren omgaan met moeilijke situaties. 

 

Meer informatie over het project "zo ouder, zo kind?" via deze link

 

 

 

terugpowered by Curiousgroup