Uitnodiging studienamiddag: Middelenmisbruik bij jongeren én hun ouders - een waaier aan initiatieven in Oost-Vlaanderen

ingevoerd op 03-12-2014


 

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de studienamiddag “Middelenmisbruik bij jongeren en hun ouders. Een waaier van initiatieven in Oost-Vlaanderen” op 23 januari 2015.

 

Middelengebruik is meer dan ooit een actueel thema binnen de bijzondere jeugdzorg. Zowel in residentiële, semi-residentiële als ambulante settings stellen hulpverleners regelmatig het gebruik van middelen, zij het alcohol, tabak, cannabis of andere drugs, vast. Bovendien komt deze problematiek niet enkel bij de jongeren voor, maar bij ongeveer de helft van de begeleidingen blijkt ook één of meerdere opvoedingsverantwoordelijken middelen te gebruiken. Vanuit het werkveld kwam dan ook expliciet de vraag naar ondersteuning hieromtrent.

 

Het project “Zo ouder, zo kind?” van PopovGGZvzw pikte hier op in door hulpverleners uit verschillende sectoren (BJZ, drughulpverlening, VAPH,…) samen te brengen in intervisiegroepen. Vanuit casussen aangebracht door de deelnemers zelf werden onderling tips, ervaringen en good practices in het omgaan met gebruikende ouders uitgewisseld. Op deze studienamiddag stellen we jullie graag de resultaten van het project voor.

 

Verder ontstonden in de schoot van het Zorgcircuit Middelenmisbruik Jongeren Oost-Vlaanderen eveneens het Casusoverleg Drugs Jongeren “+” (CODj”+”) en de lerende netwerken. De partners  binnen het CODj"+" bieden advies en mogelijkheden tot samenwerking in het uittekenen van zorgtrajecten voor psychisch kwetsbare minderjarigen met een middelenproblematiek in Oost-Vlaanderen. De lerende netwerken zijn een opstartend initiatief waarbij verdere toenadering gezocht wordt tussen de bijzondere jeugdzorg en de verslavingszorg. Beide worden nader toegelicht.

 

Afsluitend heeft u de mogelijkheid om op een standenmarkt bijkomende informatie te verzamelen.

 

Het programma van deze gratis studiedag vindt u hier

 

Vragen?
Contacteer Carine Eeckhout, projectmedewerker: carine.eeckhout@popovggz.be of 09 216 65 50 

 

 

terugpowered by Curiousgroup