MIRABELLO: Aankondiging

ingevoerd op 31-10-2013


wat: Centrum voor Psycho-Sociale Revalidatie - dagcentrum

 

start: 1 november 2013

 

locatie: Handelsdokcenter, Stapelplein 70 bus 103, 9000 Gent
(bereikbaar: Gent-Dampoort, bus 5/50, tram 4)

 

doelgroep: Volwassenen met psychiatrische/psycho-sociale problematiek
- niet in crisis
- in een relatief stabiele woonsituatie
- met een vraag op verschillende levensdomeinen
- met een engagement voor een intensief en tijdelijk revalidatieprogramma (max 1 tot 2j)

 

capaciteit: 12-16 personen

 

team: 10 teamleden (7FTE) werkend in een inter- en transdisciplinaire omgeving

 

kernopdracht: identiteitsopbouw, maatschappelijke integratie, herstelondersteuning

 

visie/accenten:
- reduceren en leren hanteren van psychische belemmeringen
- aanleren en ontwikkelen van maatschappelijk relevante en op het individu geënte vaardigheden en competenties op verschillende levensdomeinen, zo dicht mogelijk bij hun leefcontext
- werken met mogelijkheden en krachten (empowerment/strength-based)
- positief, prikkelend, hoopgevend klimaat met een actieve participatiecultuur; regie bij de cliënt
- arbeidsrehabilitatie

 

werking: Arbeids- en creatief georiënteerde ateljees, lichaamsgerichte, psychoëducatieve en andere verbale groepssessies, externe (in vivo) oefeningen/trainingen, individuele therapie/begeleiding. Het persoonlijk herstelplan van de cliënt vormt de centrale as van de werking; de onderhandelde doelstellingen worden systematisch geëvalueerd.

 

netwerk: revalidatie is een schakel in een zorgtraject en een schakel binnen een netwerk: familie, belangrijke derden en hulpverleners worden in netwerkoverleg en zorgafstemming intensief betrokken.

 

aanmelding: Vanaf 25 september 2013 bij Bob Crombez, coördinator, op het nummer 0473245905.

 

procedure: Na verwijzing wordt een intake afgesproken; bij akkoord kan de revalidatie starten en wordt door onze psychiater, dr. Lorentz Verbeerst een medisch verslag opgestuurd naar de adviserend geneesheer waarna (normaliter) de goedkeuring voor een revalidatieovereenkomst volgt.

 

contact: Bob Crombez, bob.crombez@yahoo.be, 0473245905 (vast nr van centrum binnenkort)

 

meer info: synthesenota, aankondiging, doelgroep, visietekst op www.psygent.be of www.psygent.be/art107. (Eigen website in aanbouw)

Documenten

terugpowered by Curiousgroup