Ontdek RADAR

Datum 01-10-2020
Startuur 10:00
Einduur 12:00
Plaats Andere


Vcalendar Vcard

Slaat je hoofd tilt bij het horen van de namen Care, Crosslink, Crisis, Connect, Trajectcoördinatie of het Ondersteuningsteam Jeugdhulp? Is het soms moeilijk om het bos door de bomen te kunnen zien? Wil je meer uitleg over hoe de verschillende programma's van RADAR werken, hoe en waar je kan aanmelden en wie hun doelgroep is?

 

Op dinsdag 1 oktober organiseren we een digitale 'Ontdek RADAR'. Zo kunnen alle geïnteresseerden op veilige, interactieve wijze de verschillende programma's van RADAR beter leren kennen. Meer info hieronder.

 

Wat & hoe?

 

Om alles op veilige wijze te laten verlopen zal 'Ontdek RADAR' dit jaar op digitale wijze doorgaan. Hiervoor zal het medium 'Zoom' gebruikt worden, waarvoor geen specifieke software of voorkennis vereist is; iedereen die zich inschreef kan gewoon via een internet-browser deelnemen. De correcte link wordt kort voordien aan alle deelnemers bezorgd.

 

Ontdek RADAR start met een korte, algemene introductie. Na deze introductie kan je, in kleine groep, de voorstelling van 2 programma's volgen. We voorzien hierbij ruimte voor casuïstiek en vragen, zodat het een interactieve ervaring wordt. Bij inschrijving kan je aangeven welke 2 programma's je voorkeur uitdragen.

 

De beschrijving van de verschillende programma’s vind je op www.RADAR.be en onderaan deze uitnodiging. Indien je bij inschrijving een voorstelling niet meer kan selecteren is dit omdat deze voorstelling volzet is. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

 

Je kan kiezen uit volgende programma's: 

 

- RADAR Crisis

- RADAR Care

- RADAR Crosslink

- RADAR Connect 0 - 4

- RADAR Connect 14 - 25

- RADAR Trajectcoördinatie

- RADAR Ondersteuningsteam Jeugdhulp

 

Tijdsschema:

 

10u00 - 10u10: Onthaal

10u10 - 10u30: Algemene introductie

10u35 - 11u15: Voorstelling 1

11u20 - 12u00: Voorstelling 2

 

Inschrijven:

 

Deelnemen aan 'Ontdek RADAR' kan enkel na inschrijving.

 

Inschrijven kan via onderstaande link. 

 

Vragen over uw inschrijving? thomas.deveirman@overlegplatformgg.be

 

Inschrijven: zie deze link

 

De programma's...

 

Het programma Crisis biedt op korte termijn hulp aan een kind of jongere met plotse (toename van) psychische problemen, waardoor de draaglast de draagkracht van het kind/jongere en zijn context overstijgt. Wanneer een crisis ontstaat, kan men telefonisch contact opnemen met het programma Crisis. Er wordt dan samen met de aanmelder ingeschat of een mobiele crisisinterventie aangewezen is.

 

Care is een programma dat mobiele en aanklampende hulpverlening vanuit de geestelijke gezondheidszorg biedt. Het richt zich tot alle moeilijk bereikbare kinderen, jongeren en hun context met (een ontwikkeling naar/ verhoogd risico op) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen en mogelijke bijkomende kwetsbaarheden.

 

Het programma Crosslink heeft als doel de competenties inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te verruimen door: 

- Intersectorale expertise-uitwisseling en competentiebevordering rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren

- Bruggen te bouwen tussen partners en hen te verbinden

- Samenwerking te optimaliseren en netwerking te bevorderen

 

Het programma Connect 0-4 (infants) bevordert de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij gezinnen met jonge kinderen (-9 maand tot 4 jaar) in hun (gezins-)context.

 

Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

 

Het programma Trajectcoördinatie richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet voor deze doelgroep in de coördinatie van overleg én zorg.

 

Het Ondersteuningsteam Jeugdhulp biedt een outreachend aanbod aan teams, kinderen, jongeren en hun netwerk die in de residentiële jeugdhulp verblijven. Deze ondersteuning wil hun veerkracht en netwerk versterken, met aandacht voor ieders kwetsbaarheden, krachten en groeikansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 powered by Curiousgroup