Save the date! Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheidszorg

Datum 29-05-2020
Startuur 00:00:00
Einduur
Plaats Pacheco Center
Pachecolaan 13
1000 Brussel
Vcalendar Vcard

Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging in september een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus: micro (cliënt), meso (organisatie en netwerk), en macro (beleid). De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert op 29 mei 2020 een kick-off met een programma dat tegemoetkomt aan de noden uit de sector. De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze dag. (Inter)nationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan. Deze kick-off richt zich tot alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context. 


Locatie: zaal Pacheco, Brussel

 

 

Voor meer info: zie het document in bijlage


Documenten


powered by Curiousgroup