Ontdek RADAR

Datum 05-05-2020
Startuur 09:00
Einduur 13:30
Plaats Welzijnshuis
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
Vcalendar Vcard

Slaat je hoofd tilt bij het horen van de namen Care, Crosslink, Crisis, Connect, Trajectcoördinatie of het Ondersteuningsteam Jeugdhulp? Zie je door het bos de bomen niet meer? Wil je meer uitleg over hoe de verschillende programma's van RADAR werken, hoe en waar je kan aanmelden en wie hun doelgroep is?

 

Kom dan op dinsdag 5 mei naar Ontdek RADAR om op interactieve wijze de verschillende programma's van RADAR beter te leren kennen.

 

Tijdsschema:

 

09u00 - 09u30: Onthaal

 

09u30 - 09u50: Algemene introductie

 

10u00 - 10u40: Tafel 1

 

10u50 - 11u30: Tafel 2

 

11u40 - 12u20: Tafel 3

 

12u20 - 13u30: Standenmarkt en broodjesmaaltijd voor wie dit opgaf bij inschrijving.

 

Standenmarkt met: 

- De verschillende programma's van RADAR voor personen die nog vragen hebben.

- Lokaal hulpverleningsaanbod

 

Inschrijven:

 

Elk programma wordt in kleine groep aan een tafel voorgesteld, waarbij er ruimte is voor casuïstiek en vragen. Bij inschrijving geef je aan welke tafels je voorkeur uitdragen (maximum 3). De beschrijving van de verschillende programma’s vind je op www.RADAR.be en onderaan deze uitnodiging. Indien je bij inschrijving een tafel niet meer kan volgen is dit omdat deze tafel volzet is. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

 

Je kan kiezen uit volgende tafels:  

- RADAR Crisis

- RADAR Care

- RADAR Crosslink

- RADAR Connect 0 - 4

- RADAR Connect 14 - 25

- RADAR Trajectcoördinatie

- RADAR Ondersteuningsteam Jeugdhulp

 

Had u eigenlijk interesse in meer dan 3 programma's? Geen probleem! Van 12u30 tot 13u30 bemannen alle programma's een standje op het binnenplein van het Welzijnshuis, waar u terecht kan met mogelijke vragen.

 

Inschrijven kan via onderstaande link tot 26 april.

 

Vragen over Ontdek RADAR? Fabienne.Vandensteen@stad.gent

 

Vragen over uw inschrijving? thomas.deveirman@overlegplatformgg.be

 

Inschrijven: zie deze link

 

De tafels... :

 

Het programma Crisis biedt op korte termijn hulp aan een kind of jongere met plotse (toename van) psychische problemen, waardoor de draaglast de draagkracht van het kind/jongere en zijn context overstijgt. Wanneer een crisis ontstaat, kan men telefonisch contact opnemen met het programma Crisis. Er wordt dan samen met de aanmelder ingeschat of een mobiele crisisinterventie aangewezen is.

 

Care is een programma dat mobiele en aanklampende hulpverlening vanuit de geestelijke gezondheidszorg biedt. Het richt zich tot alle moeilijk bereikbare kinderen, jongeren en hun context met (een ontwikkeling naar/ verhoogd risico op) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen en mogelijke bijkomende kwetsbaarheden.

 

Het programma Crosslink heeft als doel de competenties inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te verruimen door: 

- Intersectorale expertise-uitwisseling en competentiebevordering rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren

- Bruggen te bouwen tussen partners en hen te verbinden

- Samenwerking te optimaliseren en netwerking te bevorderen

 

Het programma Connect 0-4 (infants) bevordert de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij gezinnen met jonge kinderen (-9 maand tot 4 jaar) in hun (gezins-)context.

 
Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.
 
Het programma Trajectcoördinatie richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet voor deze doelgroep in de coördinatie van overleg én zorg.
 
Het Ondersteuningsteam Jeugdhulp biedt een outreachend aanbod aan teams, kinderen, jongeren en hun netwerk die in de residentiële jeugdhulp verblijven. Deze ondersteuning wil hun veerkracht en netwerk versterken, met aandacht voor ieders kwetsbaarheden, krachten en groeikansen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 powered by Curiousgroup