Ontdek RADAR

Datum 26-09-2019
Startuur 13:00
Einduur 17:00
Plaats Brandwoeker
Woeker 7
9700 Oudenaarde
Vcalendar Vcard

Slaat je hoofd tilt bij het horen van de namen Care, Crosslink, Crisis, Connect, Trajectcoördinatie? Zie jij ook door het bos de bomen niet meer?

Wil je meer uitleg over hoe de verschillende programma's van RADAR werken?

 

Kom dan op 26/9 naar Ontdek RADAR om op interactieve wijze onze werking te ontdekken en beter te leren kennen

 

We verwelkomen u graag vanaf 13:00u

 
Programma:
 
13u00 - 13u30: Onthaal en koffie
13u30 - 13u45: Introductie
14u00 - 14u40: Tafel 1. Tijdens elke tafelronde leer je het programma in kleinere groep kennen en kan je er terecht met je vragen
14u50 - 15u30: Tafel 2
15u40 - 16u20: Tafel 3
16u20 – 17u00: mogelijkheid tot netwerking en receptie 
 
Inschrijven: 
 
Inschrijven kan via onderstaande link tot 16/09/19
 
Elk programma wordt in kleine groep aan een tafel voorgesteld. Bij inschrijving geef je aan welke 5 tafels je voorkeur uitdragen. Je zal hierna 3 van deze 5 tafels kunnen volgen. De uitleg over de verschillende programma’s vind je onderaan deze uitnodiging.
 
Je kan kiezen uit volgende tafels:  
 
- RADAR Crisis
- RADAR Care
- RADAR Crosslink
- RADAR Connect: 0 - 4
- RADAR Connect: 14 - 25
- RADAR Trajectcoördinatie
- Hulpprogramma gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven
 
Inschrijven kan op deze link
 
De tafels:
 
Het programma Crisis biedt op korte termijn hulp aan een kind of jongere met plotse (toename van) psychische problemen, waardoor de draaglast de draagkracht van het kind/jongere en zijn context overstijgt. Wanneer een crisis ontstaat, kan men telefonisch contact opnemen met het programma Crisis. Er wordt dan samen met de aanmelder ingeschat of een mobiele crisisinterventie aangewezen is.
 
Care is een programma dat mobiele en aanklampende hulpverlening vanuit de geestelijke gezondheidszorg biedt. Het richt zich tot alle moeilijk bereikbare kinderen, jongeren en hun context met (een ontwikkeling naar/ verhoogd risico op) psychische/psychiatrische problemen/stoornissen en mogelijke bijkomende kwetsbaarheden.
 
Het programma Crosslink heeft als doel de competenties inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te verruimen door: 
- Intersectorale expertise-uitwisseling en competentiebevordering rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
- Bruggen te bouwen tussen partners en hen te verbinden
- Samenwerking te optimaliseren en netwerking te bevorderen
 
Het programma Connect 0-4 (infants) bevordert de preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij gezinnen met jonge kinderen (-9 maand tot 4 jaar) in hun (gezins-)context.
 
Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.
 
Het programma Trajectcoördinatie richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Trajectcoördinatie voorziet voor deze doelgroep in de coördinatie van overleg én zorg.
 
Hulpprogramma gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven
Het programma “Gespecialiseerde GGZ kinderen en jongeren in jeugdhulp” wordt gedragen vanuit een nauwe samenwerking tussen de afdeling Continuïteit en Toegang (Agentschap Opgroeien), het Netwerk RADAR en het Intersectoraal Regionaal overleg Jeugdhulp Oost-Vlaanderen (IROJ OVL). Dit programma zal zich richten tot alle residentiële jeugdhulpvoorzieningen (BJB, VAPH en CKG) in Oost-Vlaanderen (en GI De Zande in West-Vlaanderen). Deze residentiële jeugdhulpvoorzieningen kunnen de vraag stellen naar ondersteuning in het begeleiden van hun kinderen en jongeren die kampen met een psychische kwetsbaarheid. Vanuit dit programma zal sterk ingezet worden op outreachend, casusgebonden advies en consult. Indien aangewezen zal samen met andere relevante partners ingezet worden op diagnostiek en behandeling. Dit programma zal een doorstart kennen in najaar 2019. Het spreekt voor zich dat in tussentijd de samenwerking tussen de betrokken actoren, op basis van eerste cases, verder geëxpliciteerd zal worden. 
 
 
 
 powered by Curiousgroup