Differentiaal diagnose in de ouderenzorg: dementie, depressie, delirium

Datum 12-12-2019
Startuur 13:30
Einduur 16:30
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard

Situering:

 

Dementie, depressie en delirium zijn drie van de meest voorkomende neuropsychiatrische aandoeningen bij ouderen. Tegelijk vormt differentieel diagnose tussen deze aandoeningen vaak een uitdaging voor de clinicus omwille van de overlap van symptomen alsook het gebrek aan bruikbare biomarkers met onderscheidende waarde in de klinische praktijk.

 Daarenboven kunnen de verschillende ziektebeelden ook simultaan aanwezig zijn bij eenzelfde patiënt. Zo komt depressie vaak voor bij dementie én vormen dementie en depressie risicofactoren voor delirium. Er is tevens evidentie dat delirium en depressie de kans op het onstaan van dementie verhogen en dat het doormaken van een delirium cognitieve achteruitgang bij dementie versneld.

 Deze bevindingen wijzen op het belang om delirium en depressie te herkennen en te onderscheiden van dementie waarbij ingezet dient te worden op snelle behandeling en preventie.

 

Inhoud:

 

Deze vorming heeft als doel het belang van differentieel diagnostiek tussen dementie, depressie en delirium aan te tonen. Naast een bredere inleiding van de drie klinische entiteiten zal ingegaan worden op volgende aspecten:

 

- Overzicht van recente inzichten in de verbanden en interacties tussen de drie syndromen

- Overzicht van recente ontwikkelingen voor mogelijke (toekomstige) biomarkers die de differentieel diagnostiek kunnen ondersteunen in de klinische praktijk

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link

 

 powered by Curiousgroup