Persoonlijkheidsstoornissen

Datum 03-12-2019
Startuur 13:30
Einduur 16:30
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard

Situering:

 

Hoewel de prevalentiecijfers wel eens wisselen, zijn persoonlijkheidsstoornissen een niet te onderschatten complex probleem voor een groot aantal mensen. Niet alleen in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook bij andere vormen van hulp- of dienstverlening en in onze samenleving komt men regelmatig in contact met deze problematiek. Verschillende auteurs en psychiaters signaleren ons bovendien dat onze huidige maatschappij een negatieve invloed kan hebben op de vorming van onze persoonlijkheid. Maar waar ligt nu de grens tussen een eigen persoonlijkheid hebben en aan een stoornis lijden? In de eerste plaats zijn het dan ook deze ‘moeilijke mensen’ die de (vaak negatieve) gevolgen ondervinden van hun eigen manier van denken, interageren en omgang met emoties. De aanwezigheid van een persoonlijkheids-problematiek beïnvloedt ook sterk de begeleiding van deze mensen of de behandeling van andere bijkomende aandoeningen. Hoe kan men deze problematiek begrijpen en er adequaat mee omgaan? Het begint bij een goede diagnosestelling, met begrip voor de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid. Al te vaak heerst er nog veel onduidelijkheid rond deze diagnostiek, wordt er te vlug met etiketten gegooid of kleuren vooroordelen de aanpak van mensen met een persoonlijkheidsproblematiek. Denk maar aan het frequente gebruik van de term ‘borderline’ en de samenhangende stigma’s hierrond. Het concept van de persoonlijkheidspathologie is actueel ook in beweging, met de komst van de DSM-5 en de vernieuwde visie op persoonlijkheden.

 

Inhoud:

 

Tijdens deze vorming wordt een algemene inleiding voorzien op de persoonlijkheidsproblematiek, met duiding rond de diagnostiek en de etiologie. Er worden ook enkele algemene richtlijnen meegegeven hoe deze problematiek kan besproken en aangepakt worden. Meer gerichte en intensieve interventies zijn afhankelijk van een theoretisch of psychotherapeutisch model, of specifiek voor een bepaalde doelgroep en om deze reden wordt hierop minder diep ingegaan. Doel van de cursus is om op een concrete manier de wereld van de persoonlijkheidsstoornissen te verduidelijken.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link

 
 powered by Curiousgroup