De existentiële dimensie in de psychiatrie en de zorg ervoor


Situering:

 

De in de psychiatrie gehanteerde denkmodellen en benaderingswijzen omvatten veelal, met wisselende klemtonen, de biologische, psychologische en sociale dimensie. Maar in de psychiatrie gaat het toch om de hele mens. Wat met de zorg voor het existentiële, deze  toch zeer bijzondere en specifieke dimensie van de mens?

 

Inhoud:

 

In deze vorming wordt de existentiële dimensie geëxploreerd en beschreven. Wat wordt ermee bedoeld? Wat maakt ze zo typisch menselijk en zo bijzonder? Wat is de zin van het bestaan? Heeft psychiatrie iets te zeggen over de zin van het bestaan? Ondervragen wij het leven of ondervraagt het leven ons? Wat als ‘het voor mij niet meer hoeft’? De schreeuw van Munch in ons werk. Hoe verhoudt de existentiële dimensie zich tot de andere dimensies van de mens? Zijn we eigenlijk bezig met vragen naar de betekenis van ons leven? Hoe zit dat voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening? Wie dient zorg te dragen voor het existentiële? Op welke wijze kunnen we zorg dragen voor het existentiële?

 

Kunnen we onrecht doen aan patiënten door schrale zorg voor het existentiële? Vragen genoeg om bij stil te staan in ons zoeken naar een authentiek persoonsgerichte psychiatrie.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link

 
 powered by Curiousgroup