Emoties in de hulpverlening

Datum 26-11-2019 tot 10-12-2019
Startuur 09:30
Einduur 16:30
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard


Andere data voor dit event:

  1. 10-12-2019 (09:30 - 16:30): Vormingscentrum Guislain (Gent)

Situering:

 

Deze inspiratie-tweedaagse richt zich op elke hulpverlener die in de uitoefening van zijn/haar job geconfronteerd wordt met emoties bij zichzelf en bij de mensen met wie hij/zij werkt. Het experiëntieel referentiekader en de inzichten vanuit de Emotion Focused Therapy bieden een interessant model om deze emoties beter te begrijpen en van daaruit ook beter te hanteren.

 

Aan de hand van het emotieschema van Greenberg staan we stil bij verschillende manieren waarop mensen met hun emoties omgaan. Sommigen worden snel overspoeld door emoties, terwijl anderen er maar moeilijk contact mee krijgen. We bekijken onze eigen ‘voorkeurstijl’ in het benaderen van emoties, en staan stil bij hoe we van daaruit ondersteunend en stimulerend aanwezig kunnen zijn bij de emoties van onze cliënten. Door inzicht te krijgen in de verschillende soorten emoties kunnen we onszelf en ook cliënten ondersteunen in het exploreren van wezenlijke, helpende emoties die onderliggende behoeften duidelijk maken.

 

Inhoud:

 

Naast het aanreiken van een theoretisch kader vanuit de Emotion Focused Therapy (emotieschema van Greenberg, verschillende soorten emoties, emoties exploreren, verdiepen en reguleren,…) wordt in deze tweedaagse ook ruimte voorzien om aan de slag te gaan met eigen ervaringen. Zowel oefeningen alsook reflectie met betrekking tot eigen casussen zijn werkvormen die in deze vorming gehanteerd zullen worden. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een eigen casus ter bespreking kan inbrengen, en op die manier gericht kan oefenen in, en reflecteren over, een aantal noodzakelijke vaardigheden in het omgaan met emoties.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup