Omgaan met eetstoornissen


Situering:

 

Eetstoornissen komen binnen de geestelijke gezondheidszorg vrij vaak voor, met een levensloopprevalentie van 3% in België. Eetstoornissen zijn psychische stoornissen die worden gekenmerkt door verstoord eetgedrag en/of inadequaat compensatiegedrag (bijvoorbeeld braken en laxeren) en een verstoorde lichaamsperceptie. De meest voorkomende eetstoornissen zijn Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, en de Eetbuistoornis. Eetstoornissen zijn de psychiatrische aandoening met het hoogste sterftecijfer (5-10%). De kans op herstel is groter wanneer de eetstoornis snel en goed behandeld wordt. Binnen deze vorming willen we hulpverleners informeren over eetstoornissen en de behandeling ervan.

 

Inhoud:

 

Cognitieve gedragstherapie wordt beschouwd als de ‘treatment of choice’ voor de behandeling van eetstoornissen. Binnen deze workshop verdiepen we ons in de behandeling van eetstoornissen, gebaseerd op het cognitief gedragsmatig behandelprotocol van Christopher Fairburn en gecombineerd met inzichten uit de zelf-determinatietheorie.

 

De workshop bestaat uit diverse delen:

 

- Wat zijn eetstoornissen en wat is de functie

- Etiologie en diagnostiek

- Hoe kunnen we de motivatie verhogen?

- Verschillende fases van de CBT-E behandeling

- Terugvalpreventie

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup