De ‘Tree of life’ en ‘Wortelen in nieuwe aarde’: inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren op de vlucht


Situering en inhoud:

 

De methodiek ‘Tree of life’ vindt zijn oorsprong in het narratieve gedachtengoed en gebruikt de boom als creatieve metafoor voor het leven. Via het tekenen van ‘de boom van mijn leven’ worden kinderen en jongeren uitgenodigd om te verhalen over vroeger en nu, over de toekomst en over het leven daar, hier en onderweg. Deze methodiek beoogt om de focus te verleggen van trauma naar verbinding en veerkracht.

 

De methodiek ‘Wortelen in nieuwe aarde’ bestaat uit 30 prachtige kaarten over het verhaal van een boom die vlucht en wortelt in nieuwe aarde, plus weetjes over het bomenrijk en citaten van kinderen. De methodiek kan ingezet worden bij een divers doelpubliek, door leerkrachten en begeleiders, binnen individuele en groepscontext. De methodiek ‘wortelen in nieuwe aarde’ met 30 prachtige vertelkaarten werd ontwikkeld binnen het project  ‘Veerkracht ondersteunen bij ouders en kinderen van vluchtelingengezinnen’. Deelnemers kunnen zich de methodiek ter plekke aanschaffen.

 

Na de bijscholing kunnen de deelnemers zelf van start met het inzetten van beide methodieken in de eigen werksetting, zowel individueel als in groepsverband.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup