Hij begint weer! Gedrags- en emotionele stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking


Situering:

 

Gedrags- en psychiatrische stoornissen komen significant meer voor bij personen met een verstandelijke beperking. Het is voor begeleiders binnen het VAPH of de GGZ dikwijls een moeilijke zoektocht in het omgaan met deze problemen. Automutilatie, agressie, ‘fugue gedrag’, … symptomen die dikwijls moeilijk te hanteren zijn en vragen naar meer kader.

 

De laatste periode zien we twee tendensen die met bovenstaand thema samenhangen en die binnen de media ook nogal wat aandacht krijgen. Enerzijds het toepassen van ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ en anderzijds ‘de jongeren’.

 

Inhoud:

 

Hulpverleners kunnen kennismaken met de meest voorkomende gedrags- en psychiatrische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking. Dit bij de doelgroep volwassenen. We zullen dieper ingaan op het ontstaan en handvatten tot handelen meegeven. In het tweede deel zullen we extra aandacht besteden aan de problematiek bij jongeren in de transitieleeftijd (16 tot 25 jaar) met een verstandelijke beperking en aan de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup