Oorzaken en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren


Situering:

 

Van alle kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen hebben angst- en stemmingsstoornissen de hoogste prevalentie, hoger dan de veel besproken ontwikkelingsstoornissen. Nochtans worden angst- en stemmingsstoornissen nog onderschat,  (te) weinig of laattijdig onderkend en behandeld, met ingrijpende negatieve gevolgen op schools/beroepsmatig, sociaal, emotioneel en relationeel vlak, zowel in de kinder- en adolescentieleeftijd als in de volwassenheid.

 

In de voorbije decennia is op internationaal niveau de kennis over angst- en stemmingsstoornissen sterk gegroeid en zijn verschillende behandelmogelijkheden onderzocht op hun doeltreffendheid. Mooie psychotherapeutische modellen zijn ontwikkeld.

 

Gespecialiseerde en vooral multidisciplinaire centra zijn het best geplaatst om deze multimodale aanpak aan te bieden. Echter, in Vlaanderen bestaan dergelijke expertisecentra te weinig.

 

Inhoud:

 

In deze vorming worden de multipele risico- en uitlokkende factoren van angst-, dwang- en depressieve stoornissen besproken en geïllustreerd met voorbeelden. De behandeling van deze internaliserende stoornissen vraagt een brede benadering die ingrijpt op één of meerdere van deze risicofactoren en zowel verandering bij de kinderen als hun ouders beoogt. Coördinatie van het behandelplan, algemene ondersteuning van het kind en zijn ouders, verschillende psychotherapievormen en het gebruik van medicatie worden in deze vorming concreet toegelicht.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup