Hulpverleningsplicht versus geheimhoudingsplicht: de moeilijke verhouding tussen schuldig verzuim en beroepsgeheim


Situering:

 

Zoals elke burger is een zorgverlener verplicht om hulp te bieden aan een persoon in groot gevaar. Wie kennis heeft van het feit dat iemand in een toestand van groot gevaar verkeert, is verplicht om hulp te bieden. Doet hij dit niet, dan kan hij strafrechtelijk worden veroordeeld wegens schuldig verzuim.

De hulpverleningsplicht staat echter op gespannen voet met het beroepsgeheim van de zorgverlener: wanneer kan of moet een zorgverlener spreken? Welke informatie kan worden meegedeeld? En met wie kan je informatie delen?

Onvoldoende kennis van de rechtsfiguren ‘beroepsgeheim’ en ‘schuldig verzuim’ zorgt voor heel wat ongerustheid bij zorgverleners en werkt vaak verlammend. Door opleiding en vorming kan deze onzekerheid of schijnzekerheid worden weggenomen.

 

Inhoud:

 

Tijdens deze vorming wordt het juridisch kader van het beroepsgeheim en het schuldig verzuim toegelicht, en worden de grenzen aangegeven waarbinnen een zorgverlener kan of moet handelen. Daarbij worden in de eerste plaats de begrippen ‘beroepsgeheim’ en ‘schuldig verzuim’ uitgeklaard en wordt aangegeven aan welke spelregels beide rechtsfiguren zijn onderworpen.

Het recht biedt echter vaak een handelingsruimte waarbinnen je kan handelen. Tijdens deze vorming wordt aangetoond welke handelingsruimte het recht toelaat, hoe je kan omgaan met deze ruimte en waarop je moet letten bij de concrete beoordeling van een casus.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup