Omgaan met perfectionisme en faalangst bij leerlingen


Situering:

 

Herken je dit bij sommige leerlingen? Je leerling is een echte doorzetter, wil liefst alles tot in de puntjes in orde hebben, is zelden tevreden met het resultaat, kan zeer kritisch zijn voor zichzelf of anderen, of heeft last van faalangst en uitstelgedrag. Dit zijn elementen die we vaak zien bij kinderen of jongeren die perfectionistisch zijn. Perfectionisme is een tweesnijdend zwaard: het kan zorgen voor goede prestaties, maar het kan het functioneren en het welzijn ook ondermijnen.

Leerkrachten worden vaak geconfronteerd met faalangstige of perfectionistische leerlingen en stellen zich de vraag hoe ze hiermee best kunnen omgaan. Binnen deze vorming geven we een duidelijk kader rond perfectionisme en geven we enkele handvatten hoe je als leerkracht kan communiceren met perfectionistische of faalangstige kinderen.

 

Inhoud:

 

Binnen deze vorming willen we je als (zorg)leerkracht enkele inzichten en handvatten meegeven:

 

- Hoe perfectionisme herkennen bij leerlingen?

- Hoe hangt dit samen met faalangst?

- Waar komt perfectionisme vandaan?

- Hoe kan jij als (zorg)leerkracht omgaan met perfectionisme en faalangst of hoe kan je best communiceren zodat je geen (bijkomende) prestatiedruk legt op jongeren?

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup