Autisme, is dat niet…? Wat je moet weten over wat autisme wel en niet inhoudt


Situering:

 

Heel wat leerkrachten, begeleiders en andere hulpverleners komen in hun werkpraktijk cliënten met autisme (of vermoeden van) tegen. Omdat deze ontwikkelingsstoornis toch een specifieke aanpak vereist, is het handig om minstens wat basiskennis te hebben van wat autisme wel of niet inhoudt. Iedereen heeft immers wel wat ideeën hierover, maar vaak hebben we een ‘gepopulariseerde’ vorm voor ogen terwijl het autismespectrum breed is en veel variatie kent. Toch is het handig om te weten wat nu echt kenmerkend is en wat de basisprincipes zijn van ondersteuning aan cliënten met autismespectrumstoornissen.

 

Inhoud:

 

In deze vorming gaan we in op wat autismespectrumstoornissen zijn, wat de belangrijkste kenmerken zijn, wat we weten over oorzaken (en over de mythes daaromtrent), hoe autisme doorwerkt in cognitieve, taal-, zintuiglijke, emotionele en spelontwikkeling en welke de belangrijkste handvatten zijn in de hulpverlening aan of begeleiding/ondersteuning van mensen met autisme. We staan stil bij (differentiaal)diagnostiek en comorbiditeit.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup