Verslavingsproblematiek bij migranten


Situering en inhoud:

 

Migratie als een soort permanent tijdelijk verblijf maakt mensen kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische klachten, inclusief verslavingsproblemen, en bemoeilijkt zelfs het behandeltraject hiervan.

 

Hier spelen naast de bekende taal- en culturele problemen (zoals ziektebeleving en hulpzoekgedrag) ook de beroemde 3 A’s (Afstand, Achterstand en Achterstelling) een belangrijke rol. Op basis van de harde cijfers is het te constateren dat het niet alleen maar probleem van minderheden (migrantengebonden) betreft, maar ook van meerderheden (autochtonen (functionarissen) en aan autochtone gebonden instellingen, zoals de verslavingszorg). Zodoende krijgt het verslavingsprobleem andere functies en betekenissen bij migranten dan bij autochtonen. De oorzaken, gevolgen, diagnostiek alsook de oplossingen hiervan hebben allen te maken met het acculturatieproces van migranten en het interculturalisatieproces van de algemene samenleving en de maatschappelijke instellingen waaronder de verslavingszorg. In deze workshop worden al deze aspecten op een interactieve manier nader toegelicht en worden praktische tips en tools aangereikt.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link

 powered by Curiousgroup