Basismodule krachtgerichte gesprekken

Datum 03-12-2019 tot 03-12-2019
Startuur 09:30
Einduur 16:30
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard


Andere data voor dit event:

  1. 22-10-2019 (09:30 - 16:30): Vormingscentrum Guislain (Gent)
  2. 05-11-2019 (09:30 - 16:30): Vormingscentrum Guislain (Gent)
  3. 19-11-2019 (09:30 - 16:30): Vormingscentrum Guislain (Gent)

Situering:

 

‘Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd op de oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen. Het geeft handvatten om een sterke focus te ontwikkelen op krachten (kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden, enthousiasme, interesses, …). Een hedendaagse, herstelgerichte zorg vraagt dat hulpverleners oog (leren) hebben voor krachten bij cliënten, ook wanneer er sprake is van uitgesproken moeilijkheden en/of beperkingen. Hoe doe je dat concreet? Wat pik je op? Wat laat je links liggen? Welke vragen stel je? Hoe bevestig je de ander? … Je hebt concrete gespreksleidraden en -vaardigheden nodig.

 
Inhoud:
 
- Je ontwikkelt je vaardigheden om cliënten op verhaal te laten komen over de impact van moeilijkheden op hun leven terwijl ze tegelijkertijd beschermd worden tegen een te sterk wakker worden van ervaringen van machteloosheid en tegen negatieve conclusies over zichzelf; je leert je cliënten op een rijke manier (terug) voeling te helpen krijgen met belangrijke doelen, intenties, waarden, dromen, hoop, ethische voorkeuren, levensovertuigingen, engagement, … zodat ook een ervaring van richting, van motivatie en van ‘iemand-zijn’ mogelijk wordt.
 
- Je ontwikkelt ook een grotere gevoeligheid voor (sporen van) ‘sprankelende ervaringen’: d.w.z. voor ervaringen, initiatieven, acties, intenties, perspectieven, ontvankelijkheid, … die gelinkt kunnen worden met vaardigheden, knowhow, inzicht en mooie identiteitsaspecten van de persoon. Je leert die op te pikken en er vragen over te stellen die bijdragen tot een (groter) aanvoelen bij de cliënt van de waarde ervan: het belang ervan, de relevantie voor het heden en de toekomst, maar soms ook de verrassend rijke en dierbare (sociaal-relationele) geschiedenis ervan.
 
- Je leert uitzonderingen op problemen op te merken en die zo te exploreren dat belangrijke vaardigheden en inzichten scherp in het vizier komen. Daardoor worden ze ook gemakkelijker inzetbaar en kunnen de cliënt (en anderen) er verder op bouwen.
 
- Je leert een aantal manieren om dingen uit de gesprekken en observaties terug te geven aan cliënten (en ook anderen en collega’s) zodat alternatieve, fijne identiteitsconclusies ondersteund worden. Zo wordt het meer en meer mogelijk voor cliënten om stappen te zetten die passen bij deze identiteits-conclusies.
 
Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup