Tussen trauma en toekomst: psychiatrische zorg aan asielzoekers

Datum 16-10-2019
Startuur 13:30
Einduur 16:30
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard

Situering:

 

Asielzoekers en vluchtelingen zijn een kwetsbare groep wat hun algemene gezondheid betreft. Daarbij zijn psychische klachten meer regel dan uitzondering. Talrijke pre-, peri- en post-migratiefactoren spelen hier een rol, zoals de afbouw van gezondheidszorg in het herkomstland, foltering en geweld, ernstig psychisch trauma, detentie, lengte van de procedures, taal- en cultuurbarrières of gebrek aan kennis over het gastland. In sommige gevallen leidt dit tot psychiatrische problematiek.

 

Fedasil, het federaal agentschap dat instaat voor de medische begeleiding van asielzoekers, zet in op verschillende fronten: van therapeutische kunstinitiatieven over arbeidsintegratie tot hoog gespecialiseerde psychiatrische zorg.

 

Twee bijzondere projecten in Vlaanderen zijn hierbij ongezien: het project POZAH  in Sint-Alexius Grimbergen en het project ResCareRefugees van de KULeuven.  Beide projecten bieden (semi-)residentiële psychiatrische zorg en een gedegen opvolgtraject aan respectievelijk volwassen en minderjarige asielzoekers met een psychiatrische problematiek.

 
Inhoud:
 
De vorming heeft tot doel om inzicht te krijgen in de psychiatrische problematiek van asielzoekers. Ze  biedt handvaten voor aanpak in de praktijk van een (psychiatrisch) ziekenhuis, een school of een lokaal opvang initiatief.
 
Op basis van literatuur, en vanuit de praktijk van de projecten en het Fedasil netwerk worden volgende begrippen toegelicht: het complex trauma, posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) en existentieel emotioneel stress syndroom (EES-syndroom), intensief begeleidende opvang, transculturele zorg, trauma sensitieve zorg, interculturele competenties en vaardigheden, collaboratief zorgnetwerk.
 
Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link
 powered by Curiousgroup