Psychotherapie bij daders aan de hand van een schematherapeutisch kader

Datum 10-10-2019
Startuur 09:30
Einduur 16:30
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard

Situering:

 

Het voorkomen van terugval bij plegers van criminele feiten is een maatschappelijk belangrijk thema. Uit onderzoek blijkt immers dat elk slachtoffer dat voorkomen kan worden, zorgt voor een kostenbesparing die ruimschoots opweegt tegen de kosten van behandeling. Dit nog los van het menselijk lijden dat voorkomen kan worden en het feit dat veel daders ooit zelf slachtoffer waren.

 

Het is echter niet makkelijk gebleken om in de forensische sector tot effectieve behandelmodellen en methodes te komen. Het werken met deze doelgroep stelt behandelaars voor enkele specifieke uitdagingen: hoe help ik iemand veranderen die niet wil veranderen? Hoe verzoen ik twee tegengestelde rollen die je als therapeut hebt, nl. behandelen (cliënten helpen groeien) vs. veiligheid (cliënten beperken om maatschappelijke risico’s te voorkomen).

 

De bewerking van Bernstein en collega’s van de Schematherapie van Young, is een succesvol gebleken manier om persoonlijkheidsproblematiek te verminderen, behandelduur te verkorten en terugval te voorkomen.

 
Inhoud:
 
Aan de hand van een centrale casus worden enkele basisconcepten van Schematherapie bij daders uitgelegd. Daarna wordt deze casus gespeeld in rollenspellen om enkele technieken te demonstreren en te oefenen. De rollenspellen zijn zo opgebouwd dat ze samen het verloop van 1 therapiesessie omvatten en het centrale thema is ‘omgaan met (verschillende vormen van) boosheid’. Van deelnemers wordt dus verwacht dat ze bereid zijn rollenspelen te doen zowel als hulpverlener als cliënt.
 
Daarna wordt nog ingegaan op motivationele aspecten, het bovenvermelde dubbele  rollenprobleem en krijgen deelnemers de kans om vragen te stellen over eigen moeilijke casussen.
 
De vorming is zo opgesteld dat ze ook los van het schematherapeutisch perspectief nuttig kan zijn en handvaten kan bieden om met moeilijke situaties om te gaan.
 
Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link
 powered by Curiousgroup