Sociaal-emotionele ontwikkeling en de impact op klas- en/of leefgroep

Datum 09-10-2019
Startuur 09:30
Einduur 16:30
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard

Situering:

 

Zowel in klassen als in leefgroepen worden bij kinderen met een handicap (of ook zonder handicap) meer en meer sociaal-emotionele problemen ervaren. Deze vragen, naast de specifieke deskundigheid van de leerkracht en/of opvoeder, bijkomende vaardigheden van de basismedewerkers. Zowel inzicht krijgen in welke problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling verbonden kunnen zijn met gedrag dat opgemerkt wordt in klas- of leefgroep, alsook het aanleren van specifieke vaardigheden om hiermee om te gaan, blijken dan vaak nodig. 

 
Inhoud:
 
Vanuit kennis van de normale sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aangegeven op welke wijze een verstoring van de ontwikkeling tot gedrags- en emotionele problemen kan leiden. Daarbij wordt getracht vanuit het model van sociaal-emotionele ontwikkeling van Anton Došen handvatten aan te reiken voor een succesvolle benadering.
 
In deze vorming komen volgende zaken aan bod:
 
- Belangrijke elementen uit de normale sociaal-emotionele ontwikkeling
- Specifieke elementen betreffende verstoringen in de sociaal-emotionele ontwikkeling
- Concrete vertaling van deze stoornissen naar klasgedrag of gedrag in de leefgroep
- Elementen van belang bij de aanpak
- Mogelijke concretisering van aanpak
 
Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link
 powered by Curiousgroup