Scholen slim organiseren, anders werken met goesting


Situering:

 

De leerkracht die ‘soloslim’ voor zijn klas staat, is niet meer van deze tijd. Kinderen opvoeden en onderwijzen is te complex geworden om nog alleen te doen. De instroom van leerlingen is heel divers en de omgeving waarin de school opereert, is continu in verandering en stelt voortdurend nieuwe eisen. Scholen en organisaties worden dus uitgedaagd door allerlei interne en externe veranderingen waardoor de werkdruk stijgt!

 

We willen scholen en organisaties helpen om dit allemaal georganiseerd te krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs nood heeft aan een andere organisatiestructuur. De bureaucratische hiërarchische onderwijsorganisatie met multidisciplinaire teams, die samenwerken voor een vaste groep van leerlingen over de leerjaren en vakken heen.

 

Vanuit een inspirerende visie gaan we samen op zoek naar een organisatie die eenvoudig is en waar beslissingen zoveel mogelijk op het juiste niveau worden gelegd zodat een win-winsituatie ontstaat voor de kwaliteit van de arbeid én de kwaliteit van de organisatie.

 
Inhoud:
 
Deze vorming neemt je mee op weg naar verandering. Het neemt de veranderende context als uitgangspunt. De innovatieve onderwijsorganisatie moet leiden tot een meerwaarde voor iedereen die het aanbelangt. We streven naar kwaliteitsvol onderwijs met duurzame resultaten voor leerlingen en met meer effectiviteit en efficiëntie, zodat de slagkracht van de school toeneemt. We willen ook de werkdruk en de stress doen dalen en de betrokkenheid en goesting van schoolmedewerkers doen toenemen.
 
Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link
 



powered by Curiousgroup