Conflicthantering: Hoe conflicten iets over onszelf vertellen en hoe bepaalde valkuilen te ontwijken

Datum 27-09-2019 tot 18-10-2019
Startuur 09:30
Einduur 16:30
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard


Andere data voor dit event:

  1. 18-10-2019 (09:30 - 16:30): Vormingscentrum Guislain (Gent)

Situering:

 

In deze tweedaagse vorming gaan we na wat de dynamiek is van conflicten en waarom we als hulpverlener, leerkracht, leidinggevende, … in bepaalde specifieke situaties uit onze balans komen terwijl in dezelfde context  iemand anders, zoals een collega, hier helemaal geen last van ondervindt.

 
Inhoud:
 
Hoe komt het dat een banaal incident kan leiden tot een conflictsituatie? Hoe komt het dat een specifieke situatie ons doet steigeren en dat we er nadien spijt van hebben? In deze vorming gaan we na hoe bepaalde houdingen, waarvoor we zelf niet bewust kiezen, kunnen leiden tot conflicten. Door welke ingesteldheid en houding kan dit omgebogen worden tot een serener gevoel en houding?
 
Dag I: Schetsen van een theoretisch kader
 
- Wat zijn de stressreacties?
- Hoe gaan we om met stress en agressiviteit?
- Wat vertellen conflictsituaties over onszelf en over de ander?
- Wat is offensieve en defensieve agressiviteit en hoe ga ik hiermee om?
- Hoe ontkracht men een conflictsituatie?
 
Dag II : Korte herhaling & praktische oefening
 
- Bespreken van casussen die door de deelnemers zelf aangehaald worden.
- Aanbrengen van gepaste houdingen en handelingen.
 
Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link
 powered by Curiousgroup