De ‘microbiota-gut-brain axis’ in angst, depressie en stress: tussen hype en revolutie?

Datum 26-09-2019
Startuur 14:00
Einduur 16:00
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard

Situering:

 

De bidirectionele communicatie tussen het maag-darmstelsel en de hersenen (de ‘gut-brain axis’) werd tot voor kort quasi uitsluitend bestudeerd als verklaringsmodel voor “stressgerelateerde” of ‘functionele’ maag-darmklachten. De recente ontdekking dat voedingsstoffen en vooral de darmflora (‘gut microbiota’) belangrijke spelers lijken te zijn in deze communicatie, en zo via hun invloed op de hersenen onze psychologie en gedrag zouden kunnen beïnvloeden, heeft van de ‘microbiota-gut-brain axis’ echter op korte tijd één van de hottest topics in het hedendaags biomedisch, neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek gemaakt. Dit onderzoek wordt bovendien ook gretig gecovered in de populair(-wetenschappelijke) media.

 
Inhoud:
 
Gedurende de vorming krijgen de deelnemers een toegankelijk overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken rond proefdier- en humaan onderzoek over de rol van de microbiota-gut-brain axis in angst, depressie, en stress. Hierbij zal veel aandacht worden besteed aan het kritisch evalueren van dit onderzoek en de berichtgeving erover in de wetenschappelijke -, populaire – en sociale media, als voor de mogelijke klinische implicaties van dit onderzoek. Zowel tijdens als na de lezing wordt ruim tijd voorzien voor vragen en interactie.
 
Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link
 powered by Curiousgroup