Adolescenten met een middelenmisbruikstoornis: een onderzoek naar kwetsbaarheden

Datum 24-09-2019
Startuur 13:30
Einduur 16:30
Plaats Vormingscentrum Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
www.vormingscentrumguislain.be
Vcalendar Vcard

Situering:

 

De adolescentie is een kwetsbare periode en druggebruik is een prevalent gegeven in deze levensfase.  Druggebruik en verslaving leiden tot heel wat schadelijke individuele, maar ook maatschappelijke gevolgen op zowel korte als lange termijn. Het is noodzakelijk dat onderzoek zich focust op het in kaart brengen van onderliggende mechanismen van druggebruik en verslaving, om op die manier de effecten van diagnostiek en interventie te maximaliseren. Desalniettemin zijn er tot op heden nog steeds veel hiaten in de bestaande literatuur, gezien de complexiteit van de doelgroep en problematiek.


Inhoud:

 

Huidige vorming tracht een theoretisch overzicht te geven van de bestaande onderzoeksbevindingen betreffende kwetsbaarheidsfactoren in de ontwikkeling van een middelenmisbruikstoornis in de adolescentie. Verder worden deze theoretische bevindingen vertaald in belangrijke implicaties voor de praktijk. Er wordt gefocust op hoe deze belangrijke kwetsbaarheden in kaart kunnen worden gebracht tijdens het diagnostisch proces en hoe interventies daarop worden afgestemd.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie deze link

 
 powered by Curiousgroup