Stigma als struikelblok op de weg naar herstel

Datum 18-03-2019
Startuur 09:00
Einduur 16:00
Plaats Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3000 Leuven
wegbeschrijving
Vcalendar Vcard

Deze studiedag is een initiatief van de stuurgroep vrouwendrughulpverlening. Deze stuurgroep streeft naar een vrouwvriendelijke aanpak van vrouwen met een verslavingsproblematiek, binnen de gespecialiseerde residentiële drughulpverlening.

 

Er bestaan over verslaving veel vooroordelen in de samenleving en helaas ook nog in de hulpverlening. Vooroordelen als ‘ze hebben geen karakter’ of ‘ze hebben het zelf gezocht’ zorgen er niet alleen voor dat mensen met een verslaving afgewezen of buitengesloten worden; ze ervaren

ook vaker drempels op hun weg naar herstel bv. in hun zoektocht naar werk, woonst, (vriendschaps-)relaties... Voor vrouwen met een middelenproblematiek weegt dit stigma nog zwaarder door dan bij hun mannelijke collega’s want ze beantwoorden als verslaafde vrouw niet aan het beeld van ‘de goede moeder’, ‘de zorgzame partner’...

 

Voor de vrouwenstuurgroep de hoogste tijd om de impact van stigma onder de aandacht te brengen.

Na de situering van het belang van stigmabestrijding binnen het Vlaams Beleid (Bert Plessers) gaan we tijdens deze studiedag inhoudelijk dieper in op de vele gezichten van stigma (lezing P. Bracke). Vervolgens staan we stil bij zelfstigma en stigma als ‘statement’ en emancipatorische kracht (A.

Weerman).

 

Voor meer info: zie het document in bijlage


Documenten


powered by Curiousgroup