Uitnodiging Congres Autismevriendelijk Vlaanderen - Werk in uitvoering

Datum 13-12-2018
Startuur 08:45
Einduur 16:30
Plaats Bel.brussels, Tour & Taxis
Havenlaan 86c / 3002
1000 Brussel
Vcalendar Vcard

Bijna 25 jaar geleden erkende het Vlaams parlement autisme als handicap. Op dat historisch

moment in april ‘94 kregen de niet aflatende inspanningen van de pioniers uit het werkveld een

formele basis.

 

Destijds waren we er nog niet en ondanks stevige inspanningen zijn we anno 2018 hoogstens

‘goed op weg’. Het autismevriendelijk maken van onze samenleving blijkt een werk in uitvoering.

Het onlangs in voege getreden Vlaams Actieplan Autisme is een stap in de goede richting om

over beleidsdomeinen heen te sleutelen aan een samenleving waaraan mensen met autisme

volwaardig kunnen deelnemen.

 

Met dit congres draagt ook de Liga Autisme Vlaanderen haar steentje bij. Met de levensloop als

rode draad illustreren de sprekers waar een goed onderbouwde aanpak het verschil kan maken.

 

Voor meer info en hoe inschrijven, zie documenten in bijlage


Documenten


powered by Curiousgroup