Nocturne Internering Halfweg


Al te lang is internering een hopeloos verhaal gebleven. Pas enkele jaren geleden is een verandering ingezet. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens erkende in zijn pilootarrest van 6 september 2016 de beleidsinspanningen die reeds geleverd werden. Tegelijk stelde het Hof echter vast dat er bij de uitvoering van internering in de psychiatrische vleugels van de gevangenissen op een structurele wijze sprake is van onmenselijke behandeling, onrechtmatige gevangenhouding en een gebrek aan behoorlijke rechtsbescherming. Op 6 december 2017 zijn we halfweg de termijn van twee jaar die het Hof aan de Belgische overheid heeft gelaten om ervoor te zorgen dat internering overeenkomstig de bepalingen van het EVRM wordt uitgevoerd. 

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie het document in bijlage


Documenten


powered by Curiousgroup