Netwerkforum RADAR


"Vroegdetectie en -interventie"

 

In de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' maken vroegdetectie en -intverventie het activiteitenprogramma 1 uit. In dat programma wordt er gestreefd snel en tijdig in te grijpen. De vroeginterventies worden zo laagdrempelig en kortdurend mogelijk georganiseerd. Specifieke aandacht dient uit te gaan naar vroegdetectie van riscofactoren (gezin, sociale en fysieke omgeving) reeds bij kinderen in de voorschoolse leeftijd. (uit de Vlaamse template voor de beschrijving van het programma vroegdetectie en -interventie, klik hier)

 

Alle Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren hebben de opdracht om een programma vroegdetectie en -interventie uit te werken. Dit netwerkforum geeft in een eerste deel de kans aan alle aanwezigen om feedback en input te geven voor de verdere uitwerking van dit programma vanuit Oost-Vlaanderen. Het tweede deel van dit netwerkforum staat in het teken van de samenwerkingsovereenkomst en de begroting 2018 van RADAR.

 

Locatie: 

Oude Abdij - Zaal A4

Drongenplein 26

9031 Drongen

 

Programma: 

13u30-14u00: Onthaal met een drankje

14u00-15u40: Template vroegdetectie en -interventie Oost-Vlaanderen

15u40-16u00: Pauze

16u00-17u00: Samenwerkingsovereenkomst en begroting 2018 RADAR


Inschrijven: zie deze linkpowered by Curiousgroup