Dr. Guislain Colloquium: Netwerken en samenwerken in de GGZ-praktijk: Hoe maken we de toekomst haalbaar?


Prof. Dr. Marc Leys en Dr. Katrien Jordaens nemen u mee in het thema 

“ Netwerken en samenwerken in de GGZ-praktijk: Hoe maken we de toekomst haalbaar ? “

 

Prof. Leys neemt ons mee op een verkenningstocht naar complexe vraagstukken die in onze dagelijkse praktijk van samenwerken relevant zijn. 

Hij schetst de recente ontwikkelingen vanuit een wetenschappelijk en maatschappelijk perspectief rond netwerken en samenwerken, met aandacht voor het intersectorale, het organisatorische en het klinisch niveau. 

Prof. Leys staat stil bij de factoren die multidisciplinair samenwerken en het ontwikkelen van netwerken beïnvloeden. 

Wat betekent samenwerken in multidisciplinaire teams, met mensen vanuit verschillende achtergronden, beroepscategorieën, communicatiestijlen, in termen van (medische) aansprakelijkheid, begeleidingsmethodieken, verantwoordelijkheden?  

Wat is een netwerk? Kunnen we extra muros zomaar doen wat we intra muros doen (of deden)? Wat zijn valkuilen? Helpt protocollair werken ons écht vooruit?

 

Dr. Jordaens legt Prof. Leys het vuur aan de schenen vanuit de dagelijkse realiteit in het werkveld, en vice versa...  

 

Aan de hand van casuïstiek wordt de toehoorder geprikkeld en uitgedaagd om mee na te denken over de struikelblokken waarop elke rechtgeaarde hulpverlener vandaag de dag dreigt te botsen. 

 

Alle informatie en de flyer, met een korte inhoud over het thema, kan u via deze link nalezen.

Het colloquium is gratis, maar vooraf inschrijven is gewenst.

 

Inschrijven kan door te mailen naar colloquium.guislain@fracarita.org voor 28.10.2017.

 
 

 

 powered by Curiousgroup