Studieavond vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg


De toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg is bijzonder ingrijpend voor zowel patiënten, familieleden en hulpverleners. Bovendien tonen de verschillende parlementaire vragen, de mediaberichtgeving en diverse acties die voorzieningen en organisaties ondernemen aan dat het thema bijzonder actueel en maatschappelijk relevant is.

 

Vandaar dat Zorgnet-Icuro in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie op 2/10/2017 in het HUSA-hotel een studieavond rond dit thema organiseert waar we op de volgende vragen een antwoord proberen te formuleren. Hoe bewust gaan we om met dwang? Kunnen we dwangmaatregelen reduceren zonder dat de veiligheid in het gedrang komt? Zijn er alternatieven om dwangmaatregelen te voorkomen?

 

Na een korte voorstelling van het advies van de Hoge Gezondheidsraad, starten we de avond met een getuigenis over de impact van dwangmaatregelen. Hierop voortbouwend gaat een panel, samengesteld uit organisaties actief in de GGZ-sector en andere stakeholders, op zoek naar alternatieven voor het toepassen van dwangmaatregelen. De studievond sluiten we af met een buitenlandse spreker die zijn ervaringen in het werken met het safewardsmodel komt toelichten. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd model om escalaties te voorkomen en dwangmaatregelen zoveel mogelijk te vermijden.

 

Voor deze studieavond richten we ons tot zowel de algemene als psychiatrische ziekenhuizen. We nodigen de bestuurders, algemeen directies, medische directie en voorzitters medische raden als professionele zorgverleners uit op deze studieavond. Voor artsen zal er een accreditatie aangevraagd worden.

 

Voor meer info: zie deze linkpowered by Curiousgroup