Vooraankondiging: studiedag 15 jaar Dubbeldiagnose


What's in a name: terugblik op 15 jaar Dubbeldiagnose

 

moderator: Guy Tegenbos

sprekers: Geert Dom, Catherine Claeys, Philippe Hennaux, Dirk Bryssinck, Marty Matthys & Karel Van Acker

panel: Rik Loose, Stijn Vanheule, Pierre Zaeytydt

 

Vooraf inschrijven is mogelijk via mail sara_wuyts@pcgs.be

vóór 15 september €50,na 15 september €70 

 

Meer informatie over het definitief programma volgt in de loop van september.powered by Curiousgroup