Woonzorg-op-maat: FACT OF FICTIE?


Het Agentschap Zorg en Gezondheid subsidieert voor 2 jaar “Proeftuinen Zorgdorpen” als pilootproject. De Heide VZW is penhouder en sociaal ondernemer en werkt hiervoor samen met drie partners: CAW Oost-Vlaanderen, P.C. Dr. Guislain en PC Caritas. Een “nieuw samengesteld team” verzet bakens op vele terreinen…

 

Mensen met een EPA-profiel (ernstige psychische aandoening) die reeds lange tijd in het ziekenhuis verbleven en psychisch kwetsbare mensen binnen het CAW, worden ondersteund om “inclusief” en autonoom te wonen, met installatie van persoonsgerichte zorg. Dit resulteert in een diversiteit aan woon- en dagbestedingsvormen.

 

Deze studiedag presenteert resultaten, onthult methodische aanpak, reflecteert bij gangbare paradigma’s, benoemt kwetsbaarheden, tekent krachtlijnen en beschouwt de (intersectorale) en lokale toekomst.

 

Voor meer info en hoe inschrijven: zie document in bijlage

 
 


Documenten


powered by Curiousgroup