Opleiding cliƫntgerichte zorg voor psychosegevoelige mensen 2017-2018


Het omgaan met psychosegevoelige mensen staat centraal in deze 8-daagse vorming. 
We bekijken het volledige traject dat je als hulpverlener kan gaan met een psychosegevoelig iemand. Zo leer je wat je kan doen om contact te maken met iemand die tijdens een psychotische crisis in zijn/haar eigen wereld opgesloten zit, maar ook hoe je samen herstelplannen maakt, om het herstelde evenwicht te borgen.
 
Herstelgericht werken is helemaal in. Psychosegevoelige cliënten zijn krachtige, mondige mensen die graag met hulpverleners in overleg gaan over datgene wat hun werkelijk aanbelangt. Een dergelijke samenwerking is echter niet altijd gemakkelijk te bekomen, lijkt soms onmogelijk, en is eigenlijk altijd het resultaat van een (lang) traject dat je samen hebt afgelegd.
 
In momenten van crisis vraag je je af wat cliënten nodig hebben, en wat je zelf kan doen, om het vertrouwen dat ontbreekt weer op te bouwen en om het contact met de dagelijkse realiteit, eigen gevoelens en communicatie met anderen weer te herstellen. In deze opleiding bieden we je handvatten om ook in de moeilijkste fasen de band tussen jou en je cliënt op te bouwen, te herstellen en te verstevigen. Inspiratie hierbij is Pre-Therapie, zoals ontwikkeld door prof. Dr. Garry Prouty (Chicago, †2009), oorspronkelijk geformuleerd als contact-herstellende, individuele begeleiding van ernstig en langdurig psychotische mensen. Ondertussen wordt deze cliëntgerichte praktijk beschreven als contactgericht werken en vooral in Europa verder uitgewerkt voor diverse doelgroepen en diverse hulpverleners in meerdere settings (geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). Deze opleiding leert je deze manier van kijken, denken en heel concreet doen, eigen te maken.
 
Voor meer informatie en hoe inschrijven: zie document in bijlage
 


Documenten


powered by Curiousgroup