Dialoogdag vermaatschappelijking


Vermaatschappelijking: Moestuin of moeras?!

 

Na de gesmaakte dialoogavonden Vermaatschappelijking van mei 2016, organiseert de academische werkplaats Vermaatschappelijking Gent een vervolg op dit verhaal. Dit jaar gaan we samen met een aantal centrale gasten opnieuw in debat rond verschillende thema’s die het welzijns- en zorglandschap momenteel beïnvloeden. We organiseren dit jaar een dialoogdag op 5 oktober waar persoonsvolgende financiering, de rol van de frontliniewerker en de verhouding tussen solidariteit en caritas als centrale thema’s aan bod komen. Op het einde van de dag gaat een medewerker van het kabinet van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met de zaal in gesprek rond de geformuleerde uitdagingen, kritieken en bezorgdheden die doorheen de loop van de dag naar voor kwamen.

 

Concreet: We kiezen niet voor een klassiek format van een studiedag, maar werken aan de hand van sofagesprekken, waarbij een moderator in gesprek gaat met verschillende centrale gasten. Vervolgens reageert een disputant kort op het gebrachte verhaal,  waarna het gesprek met de zaal wordt aangegaan.

 

Kritische reflectie en dialoog staan dan ook centraal.

 

Voor meer info, zie volgende link:

https://www.kennispleinkalender.be/dialoogavonden2017/home/powered by Curiousgroup