Woon-zorg-op-maat: FACT OF FICTIE?


Graag brengen wij u op de hoogte van de studiedag ‘Woon-zorg-op-maat : Fact of Fictie ?’ die plaatsvindt op donderdag 19 oktober 2017 te Gent.

 

Wij presenteren u 2 jaar werking van Proeftuinen Zorgdorpen, een samenwerking tussen De Heide VZW, P.C. Dr. Guislain, PC Caritas en het CAW Oost-Vlaanderen.

 

Mensen met een EPA-profiel (ernstige psychische aandoening) die reeds lange tijd in het ziekenhuis verbleven en psychisch kwetsbare mensen binnen het CAW, worden ondersteund om “inclusief” en autonoom te wonen, met installatie van persoonsgerichte zorg. Dit resulteert in een diversiteit aan woon- en dagbestedingsvormen.

 

Deze studiedag presenteert resultaten, onthult methodische aanpak, reflecteert bij gangbare paradigma’s, benoemt kwetsbaarheden, tekent krachtlijnen en beschouwt de (intersectorale) en lokale toekomst.

 

De studiedag richt zich tot doorverwijzers, patiëntenorganisaties, beleidsmakers, lokale besturen, docenten, studenten, oude en nieuwe hulpverleners, enfin : zorgdragers van morgen !

 

Meer informatie en het programma vindt u op volgende link : www.guislain.be/agenda/studiedag-zorgdorpen. U kan zicht hier inschrijven tot 09 oktober 2017.

 

Inhoudelijke info: mevr. Linda De Wilde, projectcoördinator Proeftuinen Zorgdorpen linda.dewilde@deheidevzw.be

Praktische info: mevr. Caroline Dheere, directiesecretariaat P.C. Dr. Guislain – T 09 216 33 01 - pc.dr.guislain.directiesecretariaat@fracarita.org

 powered by Curiousgroup