studiedag ZNA UKJA Kinderen, het swingt de pan uit

Datum 19-09-2014
Startuur 09:00
Einduur 18:00
Plaats Universiteit Antwerpen - campus Drie Eiken
Univeristeitsplein 1
2610 Wilrijk
www.ua.ac.be
Vcalendar Vcard

Kinderpsychiatrie 6 - 12 jaar
Het swingt de pan uit!

 

ZNA UKJA - studiedag normale en problematische ontwikkeling bij lagere schoolkinderen.

 

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie (ZNA UKJA), afdeling Kinderen heeft het genoegen u uit te nodigen voor de studiedag 'het swingt de pan uit!'.  

 

Freud noemde de lagere schoolleeftijd de latentieperiode. Met de visie dat er in deze ontwikkelingsfase weinig gebeurt, zijn we het tegenwoordig niet meer eens. De nadruk ligt eerder op 'de pan uit swingende'-dynamiek, waarbij het kind een waaier van ontwikkelingstaken op zich neemt. Het leert greep te krijgen op emoties, sociale relaties te verbreden en moreel besef te ontwikkelen. Daarnaast vragen leer- en schooltaken veel aandacht. In het kader van de huidige complexe maatschappij is dit een behoorlijke opdracht. Bij de meeste kinderen loopt dit van een leien dakje, bij sommige duiken er problemen op. Toch is het de vraag of ook het aantal kinderen dat een diagnose krijgt, allerlei therapieën moet volgen en medicatie voorgeschreven krijgt, niet 'de pan uit swingt'.

 

Op deze studiedag worden een aantal belangrijke thema's toegelicht in het proces van diagnostiek en behandeling. 's Ochtends worden twee plenaire lezingen voorzien. Mevr. Struik, ontwikkelingspsychologe en systeemtherapeute, vertelt over 'slapende honden, wakker maken', een behandelingsprogramma voor vroegkinderlijke chronische traumatisering. Daarna praat prof. dr. Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugspsychiatrie, over de verminderde tolerantie van typisch jongensgedrag in de maatschappij en het alsmaar toenemend stellen van kinderpsychiatrische diagnoses.
 

In de namiddag wordt het thema 'het swingt de pan uit' verder uitgediept in praktijkgeörienteerde workshops. De congresdag wordt afgesloten met een laatste plenaire lezing door dhr. De Mol, professor klinische kinder- en adolescentenpsychologie, waarbij hij de actieve rol van kinderen in een echtscheiding en de bidirectionaliteit tussen ouder en kind toelicht.

 

Tijdens deze congresdag wordt de tweejaarlijkse Deboutteprijs uitgereikt.

 

Accreditering

Accreditering psychiatrie werd aangevraagd

 

Meer info ivm inschrijven, zie hier

 

Contact

Kirsten De Meulenaer
tel 03 280 49 34
e-mail: kirsten.demeulenaer@zna.bepowered by Curiousgroup