2e Landelijke Studiedag Basis GGZ

Datum 03-12-2013
Startuur 10:00
Einduur 16:00
Plaats Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 Amsterdam (Nederland)
www.aristo.nl
Vcalendar Vcard

In oktober 2012 vond de eerste landelijke studiedag Basis GGZ plaats. Inmiddels wordt steeds meer bekend over hoe de Basis GGZ in de praktijk vorm moet krijgen en waar de uitdagingen en kansen liggen. De functie van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk wordt verder ondersteund en uitgewerkt. Kan een patiënt niet verder worden geholpen in de huisartsenpraktijk, dan kan de huisarts vanaf 2014 binnen de eerstelijn doorverwijzen naar de nieuw vorm te geven ‘generalistische Basis GGZ’. Die is vooral bedoeld voor patiënten met lichte en matige problematiek, van tijdelijke aard, maar ook voor ondersteuning van chronische patiënten.

 

Tijdens deze tweede landelijke studiedag hoort u de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen vanuit VWS en de zorgverzekeraar. Verschillende partijen betrokken bij Basis GGZ gaan met elkaar in debat over rollen, taken en mogelijkheden om elkaar te versterken. In de middag staan goede praktijkvoorbeelden van multidisciplinaire, regionale samenwerking in de Basis GGZ centraal. Daarbij komen niet alleen partners uit de eerste- en tweedelijn aan bod, maar ook samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente en e-mental health.

 

Doelgroep

Huisartsen, kaderhuisartsen GGZ, POH’s GGZ, eerstelijnspsychologen, psychologen en psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers, managers en beleidsmakers werkzaam binnen welzijn en eerstelijn met focus op psychische hulp, bij Regionale Ondersteunings Structuren (ROS-sen), Zorggroepen en binnen de GGZ, bij indicatiestellings- en kwaliteitsorganen, gemeenten en zorgverzekeraars.

 

Kosten

De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 345,00 p.p. (excl. BTW).

 

Kortingen

Indien u zich vóór 1 oktober inschrijft, ontvangt u € 35,00 vroegboekkorting en bedragen de kosten voor het bijwonen van de bijeenkomst € 310,00 p.p. (excl. BTW). Te allen tijde geldt onze collegakorting van € 25,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres betaalt uw collega vóór 1 oktober € 285,00 (excl. BTW), daarna is dat € 320,00 (excl. BTW). 

 

Locatie

De 2e Landelijke Studiedag Basis GGZ vindt plaats op dinsdag 3 december 2013 in Aristo
Amsterdam. Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.

 

Voor meer gedetailleerde informatie, zie document in bijlage. 

 


Documenten


powered by Curiousgroup